มิถุนายน 21, 2016

แจ้งชำระเงิน

ชื่อของคุณ (ลูกค้า)

อีเมล์ของคุณ (ลูกค้า)

หัวข้อ(ชำระแพคเกจ)

เลือกธนาคาร

วันที่ชำระเงิน

เวลาที่ชำระเงิน(เช่น 14:00)

จำนวนเงินที่โอน

หลักฐานการโอนเงิน (เช่น สลิป,Banking)

ข้อความของคุณ